Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

EDUKACJA W „ŻBIKU” – 5.11.2021

Po blisko dwóch latach nieobecności spowodowanej  pandemią,  w dniu 5 listopada 2021 r. w piątkowe  pochmurne popołudnie siedzibę Koła Łowieckiego „Żbik-Budowo” odwiedzili  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu. Wizyta miała na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z czynną ochroną przyrody. Ponadto uświadomienie im m.in. roli myśliwego w ekosystemie, a także przybliżenie wiedzy na temat biologii i ekologii gatunków dziko żyjących na terenie obwodu łowieckiego nr 144.

Po oficjalnym powitaniu dokonanym przez Prezesa Koła – Radosława Bosiackiego, grono myśliwych oraz uczniowie wraz z wychowawcami pod przewodnictwem Łowczego Koła – Radosława Dominowskiego zostali przewiezieni w rejon obwodu łowieckiego. Na skrzyżowaniu dróg przy leśnej kapliczce Św. Huberta, łowczy wraz z sekretarzem kolegą Arkadiuszem Zdun, objaśnił uczestnikom dlaczego to właśnie Święty Hubert jest patronem myśliwych. Następnie młodzież skierowała swoje kroki w kierunku leśnej piwnicy, w której Koło łowieckie zgromadziło kilkanaście ton buraków cukrowych, stanowiących niewielką część zabezpieczonej na okres zimowy karmy. Kolejnym etapem ekologicznej wycieczki był paśnik – magazyn, gdzie rozrzucono siano i nasiona zbóż oraz zaopatrzono lizawki w sól z mikroelementami. Każdy uczeń miał możliwość spróbowania smaku soli dostarczanej zwierzętom przez myśliwych. Przez cały czas uczestnikom towarzyszyli najwięksi przyjaciele łowów – psy myśliwskie, dzięki temu Łowczy mógł omówić poszczególne rasy oraz ich role w polowaniu.

Po zakończeniu leśnej wycieczki młodzież „bonazą” oraz  samochodami terenowymi  została przewieziona na teren siedziby Koła Łowieckiego „Żbik” , gdzie przy wspaniałej atmosferze płonącego ogniska upieczono kiełbaski. Lekcję ekologii zakończyło wspólne zwiedzanie ośrodka edukacji ekologicznej w Cieszynie, w którym podopieczni szkoły mogli zapoznać się z gwarą łowiecką, procesami jakie występują podczas wzrostu i zrzucania poroża przez jeleniowate, a także wielokrotnie zadając pytania, wysłuchali jakie warunki powinni spełniać by zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Działalność edukacyjna, jest jednym ze statutowych filarów działalności Koła Łowieckiego Żbik-Budowo”, które jest zawsze otwarte na wszelkie formy współpracy z najmłodszymi, po to by utrwalać pozytywny wizerunek łowiectwa w lokalnym społeczeństwie.

Darz Bór
Łowczy KŁ
Radosław Dominowski

Tekst i fot. Radosław Dominowski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp