Okręgowy Sąd Łowiecki

LPFunkcja, imię i nazwisko
1Paweł Jóźwiak – Prezes
2Przemysław Woźniak – Zastępca
3Zdzisław Kubicki
4Maciej Wielogórski
5Marian Włodarczyk
6Jan Ryfun
7Jan Michalik
8Władysław Zakonek