Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Koszalin

Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej na terenie Strzelnicy Myśliwskiej im. Juliusza Jarosza w Manowie funkcjonuje od 2013 roku.

Jest to nowoczesne centrum szkoleniowe i edukacyjne, w którym kształcą się myśliwi oraz adepci łowiectwa, a także prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej z elementami łowiectwa. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie odwiedzają m.in. grupy przedszkolne oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lekcje przyrody prowadzone są zgodnie z hasłem „Las poznać, to znaczy go zrozumieć”. Dzieci i młodzież w niekonwencjonalny sposób mogą przyswoić wiedzę o lesie i jego ochronie. W zależności od grupy wiekowej zajęcia przybierają formę zabawy, prelekcji, wykładu lub ćwiczeń w terenie. Dzięki funkcjonowaniu tego obiektu najmłodsi odbiorcy szkoleń mają możliwość nawiązywania relacji interpersonalnych ze swoimi rówieśnikami, jak i również nauczyć się prawidłowego zachowania w lesie, a przede wszystkim poznawać tajemnice łowiectwa.

GALERIA: