Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Koszalin

Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej na terenie OHZ funkcjonuje od 2013 roku. Ośrodek ten to nowoczesne centrum szkoleniowe i edukacyjne, w którym prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej z elementami łowiectwa. W zakresie ekologii i wiedzy o środowisku kształci się tu m.in. młodzież szkolna, nauczyciele i myśliwi. Poznają zasady gospodarki łowieckiej, prawo ochrony przyrody i środowiska. Ośrodek utworzony został głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które poprzez ruch i zabawę poznają las, zasady jego funkcjonowania i ochrony. Lekcje przyrody prowadzone są zgodnie z hasłem „Las poznać, to znaczy go zrozumieć”. Dzieci i młodzież w niekonwencjonalny sposób mogą przyswoić wiedzę o lesie i jego ochronie. W zależności od grupy wiekowej zajęcia przybierają formę zabawy, prelekcji, wykładu lub ćwiczeń. Program zajęć prowadzonych w Ośrodku obejmuje zajęcia ruchowe i plenerowe, w tym zwiedzanie zagrody dziczej. Dzięki funkcjonowaniu tego obiektu najmłodsi odbiorcy szkoleń mają możliwość nawiązywania relacji interpersonalnych ze swoimi rówieśnikami, jak i również zapoznawać się z prawidłowymi zachowaniami w lesie, poznawać tajemnice łowiectwa. Dzieci i młodzież szkolna poznają faunę i florę na zajęciach teoretycznych w Ośrodku, gdzie odbywają się wykłady oraz prezentacje następnie wraz z instruktorem udają się na lekcje w terenie należącym do OHZ Manowo.