Szkolenia

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że egzaminy dla kandydatów do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania zostaną przeprowadzone w dniach 15 – 20 listopada 2021 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie przy ul. Myśliwskiej 10.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy wystąpili z *wnioskiem o złożenie egzaminu.
*Wniosek należy złożyć do PZŁ ZO w Koszalinie w terminie do 25 października 2021 roku.

 
Opłata za szkolenie dla nowowstępujących wynosi 1 720,00 zł (w cenie zawarta jest opłata za szkolenie i materiały szkoleniowe).
 
W związku z obowiązującym stanem pandemii liczba miejsc na szkoleniu została wskazana do 80 osób. W pierwszej kolejności na liście uczestników szkolenia umieszczone będą osoby, które ukończyły i udokumentowały odbycie stażu łowieckiego bądź ukończą go do dnia 15 września 2021 r.
 
Warunkiem koniecznym, aby przystąpić do szkolenia jest wniesienie opłaty do dnia 19 sierpnia 2021 r. na konto Pekao S.A. II O/Koszalin 39-1240-3653-1111-0000-4188-3312.
 
Do pobrania:

 

Harmonogram szkolenia teoretycznego dla kandydatów do PZŁ w dniach od 20-08-2021 do 05-09-2021

DATA

GODZINA

TEMATYKA

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

PROWADZĄCY

20.08

9:00 – 15:00

Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórcza rola łowiectwa, historia łowiectwa.

6

Jacek

Sokołowski

15:30 – 19:30

Kynologia myśliwska.

4

Andrzej

Czesnowski

21.08

9:00 – 15:00

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.                    Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

6

Jarosław

Deczyński

15:30 – 19:30

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów.

4

Sławomir

Nagrabecki

22.08

9:00 – 16:00

Przepisy ustawy Prawo Łowieckie i aktów wykonawczych.

7

Wiesław

Breliński

16:00 – 18:00

Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

2

Wiesław

Breliński

27.08

9:00 – 16:00

Zasady i warunki wykonywania polowania.

7

Edward

Majewski

16:30 – 18:30

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

2

Jarosław

Kalenik

28.08

9:00 – 14:00

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

5

Sławomir

Nagrabecki

14:30 – 16:30

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.

2

Sławomir

Nagrabecki

17:00 – 19:00

Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania.

2

Marek

Kubica

29.08

9:00 – 14:00

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

5

Sławomir

Nagrabecki

14:15 – 20:15

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.                    Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

6

Jarosław

Deczyński

10.09

16:00 – 19:00

Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania  z mediów społecznościowych.

3

Marek

Mikietyński

11.09

9:00 – 16:00

Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa, działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

7

Marcin

Hardek

12.09

9:00 – 17:00

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmujące zasady strzelania śrutem oraz strzelania kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych.

8

Marcin

Hardek

UWAGA!!! W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Opracowano na podstawie instrukcji szkolenia i egzaminów w Polskim Związku Łowieckim oraz powoływania wykładowców.

Harmonogram szkolenia praktycznego dla kandydatów do PZŁ w dniach od 18-09-2021 do 29-09-2021

DATA

GODZINA

TEMATYKA

PROWADZĄCY

18.09

10:00

(grupa 1)

trening 1:

 • trap – 25 strzałów
 • zając – 25 strzałów
 • rogacz – 10 strzałów
 1. Piotr Poraniuk
 2. Włodzimierz Pilarz
 3. Paweł Kubiak

19.09

10:00

(grupa 2)

trening 1:

 • trap – 25 strzałów
 • zając – 25 strzałów
 • rogacz – 10 strzałów
 1. Piotr Poraniuk
 2. Włodzimierz Pilarz
 3. Paweł Kubiak

27.09

10:00

(grupa 1)

trening 2:

 • trap – 25 strzałów
 • zając -25 strzałów
 • rogacz – 10 strzałów
 • dzik w przebiegu – 5 strzałów
 1. Piotr Poraniuk
 2. Włodzimierz Pilarz
 3. Paweł Kubiak

29.09

10:00

(grupa 2)

trening 2:

 • trap – 25 strzałów
 • zając -25 strzałów
 • rogacz – 10 strzałów
 • dzik w przebiegu – 5 strzałów
 1. Piotr Poraniuk
 2. Włodzimierz Pilarz
 3. Paweł Kubiak
 • Wszyscy uczestnicy kursu mają zapewnioną amunicję w ilościach wyżej wymienionych w kalibrach: śrut – 12/70, kula – 223 Rem.
 • Dopuszczamy korzystanie z broni opiekuna (oczywiście przy jego obecności) podczas treningu i egzaminu. W takim przypadku, jeśli broń będzie          w innym kalibrze niż wyżej wymienione, amunicję należy zorganizować we własnym zakresie, na własny koszt.

UWAGA!!! W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Opracowano na podstawie instrukcji szkolenia i egzaminów w Polskim Związku Łowieckim oraz powoływania wykładowców.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że egzaminy dla kandydatów do uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania zostaną przeprowadzone w dniach 8 – 10 listopada 2021 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie przy ul. Myśliwskiej 10.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy wystąpili z *wnioskiem o złożenie egzaminu.
*Wniosek należy złożyć do PZŁ ZO w Koszalinie w terminie do 18 października 2021 roku.

Szkolenie dla kandydatów do uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie odbędzie się spotkanie inaugurujące szkolenie dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Planowany termin szkolenia od 29 września do 3 października 2021 r.

Pełne informacje dotyczące szkolenia będą przekazane podczas spotkania inaugurującego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail zo.koszalin@pzlow.pl

Każdy z uczestników spotkania zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz oświadczenia, którego wzór dostępny jest na stronie www.koszalin.pzlow.pl

Do pobrania:
 1. Wniosek o złożenie egzaminu – uprawnienia selekcjonerskie DOC
 2. Wniosek o złożenie egzaminu – uprawnienia selekcjonerskie PDF

DATA

GODZINA

TEMATYKA

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

PROWADZĄCY

29.09.

9:00 – 16:00

Zasady prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.

7

Sławomir

Nagrabecki

16:00 – 18:00

Zasady bezpiecznego i skutecznego strzelania do zwierzyny płowej, przystrzeliwanie broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze.

2

Marcin

Hardek

30.09.

9:00 – 19:00

Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale.

10

Sławomir

Nagrabecki

01.10.

9:00 – 15:00

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.

6

Sławomir

Nagrabecki

15:00 – 17:00

Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania z mediów społecznościowych.

2

Marek

Mikietyński

17:00 – 19:00

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

2

Jarosław

Kalenik

02.10.

9:00 – 16:00

Biologia, ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodu zwierzyny płowej, w tym wzrost i rozwój poroża,               z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych.

7

Jarosław

Deczyński

03.10.

9:00 – 17:00

Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej i muflonów.

8

Jarosław

Deczyński

UWAGA!!! W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Opracowano na podstawie instrukcji szkolenia i egzaminowania w Polskim Związku Łowieckim oraz powoływania wykładowców.

Harmonogram szkolenia na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania (29.09.2021 – 03.10.2021)

Szkolenie uzupełniające w zakresie pomocy medycznej, dla osób, które uzyskały tytuł sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w celu nabycia uprawnień prowadzącego strzelanie.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie zaprasza osoby zainteresowane do uczestnictwa w szkoleniu uzupełniającym w zakresie pomocy medycznej, dla osób, które uzyskały tytuł sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w celu nabycia uprawnień prowadzącego strzelanie.

Tematyka zajęć z zakresu „Pomoc medyczna” obejmuje:

 • Funkcjonowanie organizmu ludzkiego – witalne organy (fizjologia i anatomia).
 • Rodzaje urazów mechanicznych i sposoby ich opatrywania.
 • Poprawna informacja o zdarzeniu.
 • Tamowanie krwawienia (opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne itd.).
 • Zabezpieczenie poszkodowanego.
 • Transport poszkodowanego.
 • Traktowanie osób odwodnionych i w stanie hipotermii.
 • Zachowanie wobec osób dotkniętych epilepsją, udarem lub zawałem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali wykładowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie w dniu 25 listopada 2021 roku, od godz. 12.00 (szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć audytoryjnych).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń do dnia  23.11.2021 roku, na adres e-mail: zo.koszalin@pzlow.pl

Warunkiem koniecznym, aby przystąpić do szkolenia jest wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł do dnia szkolenia na konto Pekao S.A. II O/Koszalin 39-1240-3653-1111-0000-4188-3312