Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Koszalin

Szkolenia

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że egzamin dla kandydatów do uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania zostanie przeprowadzony w dniach 12–13 grudnia 2023 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie (przy ul. Myśliwskiej 10).

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy wystąpili z wnioskiem o złożenie egzaminu, zgodnie z §4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.  w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Odwołane szkolenie w dniu 28.10.2023 (Szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania)

Informujemy, że zajęcia zaplanowane na dzień 28.10.2023 r. (sobota) w ramach prowadzonego szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania zostały odwołane.

Informacja z podaniem nowego terminu zostanie zamieszczona wkrótce.


 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że trening strzelecki obejmujący strzelanie z broni o lufach gładkich oraz broni o lufach gwintowanych dla uczestników szkolenia do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Manowie w poniżej wskazanych terminach:

 • 18 października 2023 r. (środa) od godz. 9.00 – grupa I (tj. osoby których nazwisko rozpoczyna się na litery A-M);
 • 19 października 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00 – grupa II (tj. osoby których nazwisko rozpoczyna się na litery N-Z).

UWAGA:

Każdy uczestnik treningu strzeleckiego musi posiadać:

 • kamizelkę strzelecką,
 • nakrycie głowy (np. czapka z daszkiem),
 • ochronniki słuchu (np. słuchawki, stopery),
 • ochronniki wzroku (okulary strzeleckie).
 

Odwołane szkolenie w dniu 30.09.2023 (Szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania)

Informujemy, że zajęcia zaplanowane na dzień 30.09.2023 r. (sobota) w ramach prowadzonego szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania zostały odwołane.

Informacja z podaniem nowego terminu zostanie zamieszczona wkrótce.


Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że trening strzelecki obejmujący strzelanie z broni o lufach gładkich oraz broni o lufach gwintowanych dla uczestników szkolenia do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Manowie w poniżej wskazanych terminach:

 • 14 czerwca 2023 r. (środa) od godz. 9.00 – grupa I (tj. osoby których nazwisko rozpoczyna się na litery A-M);
 • 21 czerwca 2023 r. (środa) od godz. 9.00 – grupa II (tj. osoby których nazwisko rozpoczyna się na litery N-Z).

UWAGA:

Każdy uczestnik treningu strzeleckiego musi posiadać:

 • kamizelkę strzelecką,
 • nakrycie głowy (np. czapka z daszkiem),
 • ochronniki słuchu (np. słuchawki, stopery),
 • ochronniki wzroku (okulary strzeleckie).

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem  zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania rozpoczną się dnia 20 maja 2023 roku.

Szkolenie zarówno w części teoretycznej, jak również praktycznej zostanie przeprowadzone na terenie Strzelnicy Myśliwskiej i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie (adres: ul. Myśliwska 10; 76-015 Manowo)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail: zo.koszalin@pzlow.pl oraz dokonanie wpłaty kwoty 2.100,00 zł na konto PZŁ ZO w Koszalinie.

Bank Pekao S.A. II O/Koszalin: 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312

Harmonogram szkolenia teoretycznego dla kandydatów do PZŁ w dniach od 20-05-2023 do 17-02-2024

DATA

GODZINA

TEMATYKA

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

20.05.2023

9:00 – 14:00

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

5

14:00 – 17:00

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3

21.05.2023

9:00 – 14:00

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

5

03.06.2023

9:00 – 16:00

Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa, działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

7

04.06.2023

9:00 – 17:00

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmujące zasady strzelania śrutem oraz strzelanie kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych.

8

09.09.2023

9:00 – 16:00

Przepisy ustawy Prawo łowieckie i innych ustaw oraz aktów wykonawczych. Zasady i warunki wykonywania polowania.

7

16:00 – 18:00

Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

2

10.09.2023

9:00 – 16:00

Zasady i warunki wykonywania polowania.

7

30.09.2023

9:00 – 13.00

Kynologia myśliwska + udział w warsztatach kynologicznych lub konkursie pracy psów

4

01.10.2023

9:00 – 15.00

Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórcza rola łowiectwa, historia łowiectwa.

6

14.10.2023

9:00 – 13:00

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów oraz wycena medalowa oręży dziczych i czaszek drapieżników.

4

13:00 – 15:00

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.

2

28.10.2023

9:00 – 11:00

Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania.

2

11:00 – 14:00

Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania  z mediów społecznościowych.

3

03.02.2024

9:00 – 15:00

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.

6

17.02.2024

9:00 – 15:00

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.

6


Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie odbędzie się  spotkanie inaugurujące szkolenie dla kandydatów do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Pełne informacje dotyczące szkolenia będą przekazane podczas spotkania inaugurującego.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że w dniach 20-22 oraz 28-29 października 2023 r. (zgodnie z załączonym harmonogramem) zostanie przeprowadzone szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie (adres: ul. Myśliwska 10; 76-015 Manowo).

Szczegółowe informacje do  uzyskania u pracowników biura PZŁ ZO w Koszalinie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail: zo.koszalin@pzlow.pl oraz dokonanie wpłaty kwoty 700,00 zł na konto PZŁ ZO w Koszalinie: 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312 Bank Pekao S.A. II O/Koszalin

 


Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że w miesiącu październiku 2023 roku zostanie przeprowadzone szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania.

Szkolenie w trybie stacjonarnym będzie prowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie (adres: ul. Myśliwska 10; 76-015 Manowo).

Szczegółowe informacje dot. szkolenia zostaną przekazane podczas spotkania, które odbędzie się  14 września 2023 r. g. 17.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail: zo.koszalin@pzlow.pl

Uwaga: O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Okręgowy    Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania zawiadamia wnioskodawcę o wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania:

 • pisemny test wyboru – 12.12.2023 r.; godzina 10.00, sala wykładowa OEE w Manowie, (adres: Manowo; ul. Myśliwska 10),
 • egzamin ustny – 13.12.2023 r.; od godziny 9.00, sala wykładowa OEE w Manowie,  (adres: Manowo; ul. Myśliwska 10).            

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie pod numerem tel. 531 036 173 lub 94 345 45 52