Szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania

Szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje,
że w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie
odbędzie się spotkanie inaugurujące szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.
Pełne informacje dotyczące szkolenia zostaną przedstawione podczas spotkania.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń do instruktorów PZŁ ZO w Koszalinie pod nr telefonu 94 345 45 52,
lub e-mail: zo.koszalin@pzlow.pl
Każdy z uczestników spotkania zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz oświadczenia, którego wzór dostępny jest poniżej: