Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Koszalin

Zawody o Puchar Łowczego Okręgowego w strzelaniach myśliwskich – 14.10.2023 r.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie wraz z Komisją Strzelecką zaprasza Koleżanki i Kolegów myśliwych do czynnego uczestniczenia w „Zawodach o Puchar Łowczego Okręgowego”, które odbędą się w dniu 14 października 2023 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie.


REGULAMIN

ZAWODÓW O PUCHAR ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO

Zawody odbędą się w dniu 14.10.2023 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie

 1. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie wraz z Komisją Strzelecką przy ZO PZŁ w Koszalinie.
 2. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ, bez względu na posiadaną klasę strzelecką.
 3. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim w formule pięcioboju, wg „Regulaminu zasad strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ – pięciobój, sześciobój”.
  Konkurencje:
  Oś myśliwska – pełna seria 20 rzutków:
  • 5 rzutków pojedynczych strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca;
  • 5 dubletów strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca;
  • 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.
  Krąg myśliwski – pełna seria 20 rzutków, w tym 6 dubletów i 8 rzutków pojedynczych.
  Myśliwska Oś Praktyczna (MOP) – pełna seria 20 rzutków, seria 2 rzutków pojedynczych i 2 dubletów z trzech odrębnych stanowisk oraz dubletu dodatkowego ze stanowiska środkowego.
  Dzik – jedna seria 10 przebiegów przemiennie według kolejności z prawej na lewo i z lewej na prawo.
  Rogacz/lis – jedna seria 10 strzałów, po 5 strzałów (ze słupka – podpórki stałej) do makiety lisa i rogacza.
 4. Wpisowe w kwocie 150,00 zł należy wpłacać na konto ZO PZŁ w Koszalinie, nr konta: 39 1240 3653 1111 0000 41 88 3312 do dnia 11.10.2023 r. Prosimy o podanie w tytule przelewu: data zawodów, posiadana klasa strzelecka i numer legitymacji PZŁ. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego, a nie wezmą udziału w zawodach, wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem tych osób, które do dnia 11.10.2023 r. zgłoszą swoją nieobecność na zawodach – przesyłając na adres e-mail: k.dwulit@pzlow.pl).
 5. Klasyfikacja:
  1. indywidualna w klasie strzeleckiej powszechnej;
  2. indywidualna w klasie strzeleckiej mistrzowskiej;
   Organizator dodatkowo wprowadza kategorię Dian i Seniorów bez względu na ilość uczestników w tych kategoriach.
  3. klasyfikacja w kategorii Dian;
  4. klasyfikacja w kategorii Senior;
  5. najlepsza kula, najlepszy śrut.
   O formie przeprowadzenia barażu decyduje Sędzia Główny.
 6. 6. Klasyfikacja indywidualna i wyróżnienia indywidualne zostaną rozstrzygnięta ściśle wg „Regulaminu zasad strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ – pięciobój, sześciobój”.
 7. Program zawodów:
  1. 8:00-8:30 – rejestracja zawodników w sekretariacie;
  2. 8:30 – uroczyste otwarcie zawodów;
  3. 9:00 – rozpoczęcie strzelań.
 8. Nagrody i wyróżnienia:
  1. Puchar Łowczego Okręgowego – (dla zawodnika, który uzyska najwyższy wynik indywidualny);
  2. miejsca 1-3 indywidualnie w klasie strzeleckiej powszechnej – medale (miejsca 1-3), dyplomy;
  3. miejsca 1-3 indywidualnie w klasie strzeleckiej mistrzowskiej – medale (miejsca 1-3), dyplomy;
  4. miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Dian – medale (miejsca 1-3), dyplomy;
  5. miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Senior – medale (miejsca 1-3), dyplomy;
  6. najlepsza kula, najlepszy śrut – statuetki, dyplomy.
 9. Punkt medyczny będzie znajdował się na strzelnicy myśliwskiej przy biurze zawodów.
 10. Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.
 11. Każdy uczestnik zawodów o „Puchar Łowczego Okręgowego” w strzelaniach myśliwskich        ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

UWAGA: Każdy zawodnik musi posiadać trwale przymocowany pasek do kamizelki na wysokości biodra, dodatkowo każdy zawodnik i sędzia podczas zawodów musi posiadać nakrycie głowy (czapkę) oraz ochronniki słuchu i wzroku (okulary).

W obrębie osi strzeleckich obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, bez pokrowców; podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń. Dopuszcza się w obrębie strzelnicy przenoszenie broni między osiami rozładowanej, bez pasów i z otwartymi komorami nabojowymi w futerałach.

Zdjęcia z zawodów oraz wyniki zawodów zawierające Pani/Pana dane, obejmujące Pani/Pana imię i nazwisko, nr startowy, drużyna oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://www.koszalin.pzlow.pl lub/i https://www.pzlow.pl. Brak zgody na publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.


Do pobrania:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱