Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

42. ZLOT ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO PTTK – 25.09.2021

W ostatnią sobotę września – w dniu 25.09.2021 r. , tradycyjnie jak co roku, Zarząd Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współudziale Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie zorganizował 42. Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki. Jest to jedna z najdłużej organizowanych imprez turystycznych na Ziemi Koszalińskiej. Impreza została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiej Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanej przez Zarząd Główny PTTK pod hasłem „Kolej na PTTK”.

W tym roku postanowiliśmy zaprosić naszych członków i sympatyków na wycieczkę zielonym Szlakiem Kamieni Granicznych. W lekko wietrzny poranek na starcie – początku szlaku – w koszalińskim Dzierżęcinie pojawiło się ponad 200 uczestników, w tym 10 grup szkolnych, kół i klubów. Po przywitaniu uczestników przez Komendanta Rajdu kol. Marka Kubiaka turyści pod wodzą Przodownika Turystyki Pieszej Zbyszka Szczepaniaka ruszyli na szlak. Zielony Szlak Kamieni Granicznych o długości ok. 14 km zaczyna się w Dzierżęcinie i wiedzie lasami Nadleśnictwa Manowo do Manowa, następnie wzdłuż torów kolei wąskotorowej aż do Bonina. Największą atrakcją na trasie były trzy zachowane kamienie graniczne Miasta Koszalina, do których dojście było nie lada wyzwaniem z powodu specyficznego ukształtowania terenu. Kamienie graniczne ustawiane przed wiekami wyznaczały terytorialny zasięg własności. Stąd na pierwszym z kamieni na szlaku wykuto dawny znak Koszalina (pochylona w lewo litera „Z” z dwoma kółkami po bokach), który wyznaczał granicę miasta obejmującą także wsie własnościowe, pełniące rolę zaplecza gospodarczego Koszalina. Ten sam kamień oznaczony znakiem krzyża wskazywał zasięg dóbr klasztornych, sąsiadujących z miejskimi. Podczas trasy była również okazja do zapoznania się leśnymi tablicami edukacyjnymi, gdyż część trasy pokrywała się z ścieżką edukacyjną Nadleśnictwa Manowo, a dodatkowe informacje przekazała uczestnikom obecna na trasie Pani Leśniczy Dagny Nowak-Staszewska. Po dojściu do Jeziora Policko i krótkiej przerwie zielony szlak połączył się z czerwonym szlakiem pieszym im. Józefa Chrząszczyńskiego upamiętniającym pierwszego przewodnika turystycznego po Koszalinie i działacza PTK i PTTK – i taką trasą doszliśmy aż do Manowa – na metę naszego rajdu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego.

Na mecie rajdu organizatorzy przygotowali dla turystów masę atrakcji. Każdy uczestnik otrzymał drobny poczęstunek, a przy rozpalonym ognisku każdy mógł upiec kiełbaski. Dostępne były ciekawe stoiska przygotowane przez Nadleśnictwo Manowo i Polski Związek Łowiecki przy których uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o lesie, drewnie, mieszkańcach lasów, a także sprawdzić swoją wiedzę w różnych quizach. Kol. Ewa Kubiak przygotowała konkurencje sprawnościowe, a kol. Kazik Raczyński przeprowadził pisemny konkurs krajoznawczy dla uczniów. Chętni mogli obejrzeć pokaz strzelectwa na dwóch osiach myśliwskich poprowadzony przez myśliwego Pawła Kubiaka. Wszystkie atrakcje cieszyły sporym powodzeniem. Na miejscu działał sekretariat rajdu, w którym przodownicy dokonywali wpisów do książeczek odznak turystycznych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy i odbicie stempla rajdowego.

Podczas uroczystego zakończenia Zlotu Zarząd Oddziału PTTK postanowił podziękować wszystkim nauczycielom i opiekunom grup za aktywne krzewienie krajoznawstwa i upowszechnianie turystyki wśród młodzieży. Tradycyjnie wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu krajoznawczego oraz sprawnościowego, a także zdobyte odznaki turystyczne. Swoje pierwsze legitymacje członkowskie odebrało kilku nowych członków PTTK. Grupy szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Szczególne podziękowania należały się również Łowczemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, p. Janowi Kupczakowi za udostępnienie Strzelnicy Myśliwskiej i pomoc w organizacji rajdu. Rajd został zorganizowany również dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Koszalin.

Jednak największa atrakcja czekała na wszystkich dopiero na koniec – powrót zabytkową koleją wąskotorową z Manowa do Koszalina. Wszyscy uczestnicy zmęczeni i zadowoleni wrócili do domów, a pogoda tradycyjnie dopisała.

Tekst: Opracował: Radosław Brzeziński (PTTK)
Zdjęcia: Radosław Brzeziński, Klaudia Dwulit, Hanna Siegieda

Udostępnij
Twitter
WhatsApp