I Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę – 24.10.2021

I Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę – 24.10.2021

W niedzielę 24.10.2021 r. odbyła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę, w której wzięła udział reprezentacja Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych wzdłuż Alei Najświętszej Marii Panny do bazyliki. Podczas Mszy Świętej została poświęcona tablica upamiętniająca Pielgrzymkę. Podniosłości całej ceremonii nadała Orkiestra Myśliwska, Sygnaliści oraz Chór Myśliwski.