SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ SELEKCJONERSKICH DO WYKONYWANIA POLOWANIA

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ SELEKCJONERSKICH DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje,
że w dniu 24 września 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie
odbędzie się spotkanie inaugurujące szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania.
Pełne informacje dotyczące szkolenia zostaną przedstawione podczas spotkania.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń e-mailem: zo.koszalin@pzlow.pl
Każdy z uczestników spotkania zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz oświadczenia, którego wzór dostępny jest poniżej: