PIKNIK MYŚLIWSKI W KOLE ŁOWIECKIM SOKÓŁ KOSZALIN – 14.08.2021

PIKNIK MYŚLIWSKI W KOLE ŁOWIECKIM SOKÓŁ KOSZALIN – 14.08.2021

Koło Łowieckie „SOKÓŁ” Koszalin w dniu 14.08.2021 r.  kolejny raz zorganizowało piknik dla dzieci z gminy Barwice, tym razem zrzeszonych w świetlicy Parchlino, Sołectwo Nowe Koprzywno. Jakaż to była frajda dla tych młodych ludzi!  Można było to dostrzec po ich humorach, po wielkiej radości i entuzjazmie, z jakim uczestniczyli w zabawach, konkursach i quizach.

Pogoda dopisała wyśmienicie, a zatem tak dla ciała, jak i dla ducha znalazło się wiele – były pieczone kiełbaski, mięsko i słodycze. Koledzy myśliwi przeprowadzili szkolenia o lokalnej roślinności, biotopie i zwierzynie zamieszkującej tutejsze lasy. Pochwalili się sukcesami w prowadzonej gospodarce łowieckiej na tutejszym terenie, jak i w strzelectwie na strzelnicach. Poruszane były tematy bezpieczeństwa – o tym, jak należy zachowywać się w lesie, a także o tym, jak bardzo należy być ostrożnym podczas spotkań z dziką zwierzyną. Dzieciaki słuchały z wielką powagą i skupieniem. Po ich wprowadzeniu w podstawowe arkana łowiectwa zorganizowano konkurs z przekazanej wiedzy, ponadto odbyło się  strzelanie z wiatrówki – przeprowadzono konkursy głównie ze znajomości zwierzyny i roślinności. Jakież było nasze zdumienie i zaskoczenie z uzyskanych odpowiedzi, które przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a i z wyników strzelań wystawiliśmy ogólną ocenę 6. Nie byliśmy w stanie wskazać prymusa – odpowiedzi były różne, a jednak wszystkie wyczerpywały znamiona podstawowej wiedzy, zatem doceniliśmy to jak zwykle prezentami, którymi obdarowano dzieci, oraz dodatkowo przekazaliśmy bon pieniężny do dowolnej realizacji na potrzeby dzieci ze świetlicy.

Takie spotkania na piknikach są okazją do bliższego zapoznania się z tradycją i kulturą łowiecką. Dbanie o przyjazne kontakty z miejscową społecznością – rolnikami – są jednym z priorytetów w obecnie trudnych czasach dla nas – myśliwych. Zarówno my, organizatorzy pikniku, jak i nasi goście, byliśmy bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pojawili się na naszej myśliwskiej imprezie, a w szczególności dzieciom – za ich otwartość, uśmiech i serdeczność. Ich wdzięczność została udokumentowana przez przekazanie nam laurek z wierszykami. Ten gest był bardzo wzruszający i mobilizujący nas do jeszcze większej współpracy. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że nas wspieracie i mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy w jeszcze większym gronie na naszych kolejnych letnich i zimowych piknikach.

Darz Bór wszystkim przybyłym jak i wspierających nas duchem.

Zarząd Koła Łowieckiego
„SOKÓŁ” Koszalin