ZAPROSZENIE NA MISTRZOSTWA PZŁ SENIORÓW

ZAPROSZENIE NA MISTRZOSTWA PZŁ SENIORÓW

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy zaprasza wszystkich seniorów do udziału w MISTRZOSTWACH PZŁ SENIORÓW, które odbędą się w dniu 12 września 2021 roku na strzelnicy myśliwskiej w Dobrzejowie k/Legnicy (współrzędne GPS 51.245216970009049, 16.187513961877823).

Porządek dzienny Mistrzostw:

  • godz. 7.30 odprawa sędziów oraz otwarcie sekretariatu Mistrzostw,
  • godz. 8.30 otwarcie Mistrzostw,
  • godz. 9.00 rozpoczęcie strzelań.

W mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie SENIORZY tj. członkowie Polskiego Związku Łowieckiego posiadający ważną legitymację PZŁ, którzy najpóźniej w dniu 11 września 2021 roku będą mieli ukończone 60 lat.

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim według prawideł strzeleckich obowiązujących w PZŁ (Uchwała NRŁ 360/2021 z dnia 10 maja 2021 r).

Ilość zawodników jest ograniczona do 108 uczestników.

Wpisowe na Mistrzostwa wynosi 200 zł i płatne jest przelewem na konto ZO PZŁ w Legnicy nr 80 2030 0045 1110 0000 0252 4060 w nieprzekraczalnym terminie do 05 września 2021 roku.

Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją zawodnika z uczestnictwa w Mistrzostwach.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail na adres zo.legnica@pzlow.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ oraz posiadaną klasę strzelecką (M/P/Diana).

Darz Bór
Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy

  1. Regulamin Mistrzostw PZŁ SENIORÓW LEGNICA 12.09.2021 – Pięciobój