I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY TROPOWCÓW I POSOKOWCÓW O PUCHAR PÓŁNOCY

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY TROPOWCÓW I POSOKOWCÓW O PUCHAR PÓŁNOCY

Serdecznie zapraszamy w dniach 9-10 października 2021 r. (sobota – niedziela) na:

 • I Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców o Puchar Północy,
 • I Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców o Puchar Północy.

który odbędzie w Starej Korytnicy, koło Kalisza Pomorskiego w woj. zachodniopomorskim

Ilość miejsc została ograniczona:

 • w tropowcach do 20 psów,
 • w posokowcach do 8 psów.

Opłaty za zgłoszenie psa:

 • tropowce gdzie właściciel jest członkiem PZŁ wynosi: 200 zł za psa ( członkowie PZŁ ZO w Pile wynosi: 150zł za psa ),
 • tropowce gdzie właściciel nie jest członkiem PZŁ wynosi 246 zł za psa,
 • posokowce gdzie właściciel jest członkiem PZŁ wynosi: 300 zł za psa ( członkowie PZŁ ZO w Pile wynosi: 200zł za psa),
 • posokowce gdzie właściciel nie jest członkiem PZŁ wynosi: 369 zł za psa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mail: kynologia-zopila@o2.pl

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– zgłoszenie psa (na jaką imprezę),
– czytelna kopia rodowodu FCI psa lub czytelna kopia metryki psa wraz z numerem rejestracyjnym,
– kopia legitymacji ZKwP z widocznymi danymi właściciela/li psa oraz opłatą za bieżący rok lub potwierdzenie opłaconej składki za rok 2021,
– kopia legitymacji ZKwP z widocznymi danymi przewodnika psa oraz opłatą za bieżący rok (jeśli właściciel i przewodnik to ta sama osoba to nie dotyczy) lub potwierdzenie opłaconej składki za rok 2021,
– kopia legitymacji z PZŁ z widocznymi danymi właściciela/li psa oraz opłatą za bieżący rok.
– opłacone zgłoszenie psa (potwierdzenie do wglądu na życzenie organizatora),
– oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane dokonania opłaty za zgłoszenie psa:
PZŁ ZO w Pile
ul. Kalina 12
64-920 PIŁA
nr konta: 72 1020 3844 0000 1002 0057 9094

Z powodu małej ilością miejsc na oba konkursy przyjmujemy następującą zasadę przyjmowania zgłoszeń:
– po pierwsze decyduje data przesłania poprawnego zgłoszenia,
– jako drugi czynnik będzie brana data przyjęcia przelewu opłaty za psa.

Zgłoszenia nie opłacone lub zgłoszenia niekompletnie czy zgłoszenia nie czytelne nie będą brane pod uwagę przy przyjmowaniu psów.

Na zgłoszenia czekamy do 1.10.2021 r. Po tym terminie nie będzie możliwości wycofania psa.


Skład sędziowski:

 • Andrzej Czesnowski – Polska – Sędzia Główny
 • Lenka Frnčová – Czechy,
 • Ladislav Frnčo – Czechy,
 • Agnieszka Pastucha – Polska,
 • Marek Frąszczak – Polska,
 • Marian Koperski – Polska.

Pytania w sprawie konkursów prosimy kierować pod adres mail: kynologia-zopila@o2.pl

Na terenie zbiórki posiadamy do dyspozycji noclegi. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zapytania mail-owego pod adres: kynologia-zopila@o2.pl

Zapraszamy
Darzbór